Historie Vévodství

Časová osa historie Vévodství

Historie Vévodství od založení do současnosti.

RV – rok vévodství

0. RV              Bitva u Jezera – v bitvě zvítězil kníže Vladimír, jež nechal své odpůrce naživu a vytvořil radu vévodství tvořenou knížaty. Kníže Vladimír byl prohlášen Vévodou, titul je dědičný.

1. RV              Válka za svobodu – obranné války proti Guttlandské říši a Ugrianskému království. Severní Údolní knížectví je několikrát vypleněno.

10. RV            Bitva u Zemské bány – Po deseti letech poráží vévoda Vladimír pod Zemskou branou s méně početnou armádou spojená vojska Guttladské říše a Ugrianského království. Vévoda získal přízvisko Nelítostný.

11. RV            Guttladská říše a Ugrianské královstí prosí vévodu Vladimíra Nelítostného o pomoc – po vyčerpávající válce jsou oslabení severní sousedé napadeni. Vévoda odmítá oficiální zapojení do cizí války a rychle zakládá Vévodskou Univerzitu Válečných Umění, která má pravomoc služby svých studentů zpoplatnit. Tak započala éra „VUVU žoldnéřů“.

30. RV            Ustanoven výnos o VUVU žoldnéřích – Guttlandská říše a Ugrianské království se po ubránění vnějším vpádům vrhají proti sobě a využívají k tomu převážně sil VUVU žoldnéřů. Vévodský výnos zakázal VUVU žoldnéřům proti sobě bojovat na jakémkoliv území, z jakýchkoliv důvodů. Pokud se v boji setkali s VUVU žoldnéřem druhé strany, jsou povinováni ho ochránit před vojáky z vlastní strany tím, že ho vezmou do zajetí. Zajatý žoldnéř se svému krajanu odmění měsíčním žoldem. Proti výnosu se v sousedních zemích vznesla vlna protestů a někteří vládci se pokusili donutit jednotky VUVU žoldnéřů násilím k jejich střetu. Ty se následně sjednotily a vzdorovaly i za cenu totálního zdecimování.

45. RV            Smrt vévody Vladimíra Nelítostného – na smrtelném loži předává vévoda Vladimír svůj úřad do rukou syna Jeremiáše. Tentýž rok odmítá vévoda Jeremiáš žádosti poselstev o zrušení Výnosu o VUVU žoldnéřích.

47. RV            Vpád pirátů – bohatství přitáhlo pozornost velké flotily, která obsadila nejen pobřeží, ale dostala se i po Jezerní řece do vnitrozemí k městu Protilesí.

49. RV            Založení 5. knížectví ve vévodství – kníže ostrovů Jan, původně velice bohatý obchodník a bývalý žoldnéř, dostal svůj šlechtický titul za zformování flotily a vyhnání pirátů z ústí Jezerní řeky. Ostrovní knížectví bylo odrazovým můstkem k osvobození od teroru pirátů.

51. RV            Vyhnání pirátů – kníže Jan po vyčištění východního pobřeží obrátil svou pozornost k západu, kde odřízl pirátům ústupovou cestu po moři v Mělkém přístavu. Toho obratně využil vévoda Jeremiáš, který přitáhl k městu od severu. Vévoda byl, jako jeho otec velkorysý a přeživší piráti dostali možnost sloužit ve flotile knížete Jana.

52. – 69. RV    Obchodní rozmach Vévodství – flotila knížete Jana umožnila distribuci VUVU žoldáků do zámoří. Silná obchodní a válečná flotila zabezpečily velký přísun surovin a zboží.

70. RV            Epidemie moru – s exotickým zbožím se časem dostavila i exotická nemoc. Vévodství omezuje dovoz ze zámoří. Venkov je ušetřen velkým ztrátám, ve městech tak příznivá situace nepanuje a je vyhlášeno stanné právo.

72. RV            Úmrtí vévody Jeremiáše – mor zasáhl i vévodovu rodinu, včetně něho. Novým vévodou se stává Jeremiášův nejmladší a poslední syn Matyáš.

83. RV                   Úprava trestních zákonů – přísun přistěhovalců způsobil levnější pracovní sílu, která přišla obchodníky finančně lépe. V důsledku toho mezi místní populací stoupla nezaměstnanost a zločinnost. Vévoda Matyáš nechal vybudovat nový systém kanalizací a úklidových služeb. Vše mohli dělat pouze občané Vévodství a to jak z ekonomických, tak vojenských důvodů. Finanční krádeže a podvody se trestaly velice přísně. Krádež jídla do hodnoty měsíční mzdy se dala odpracovat. Během několika měsíců byla situace stabilní a zločinnost se rapidně snížila.

86. RV                   Objevují se nové a účinné zbraně na střelný pach – Vévodská Univerzita Válečných Umění začíná výuku zaměřovat na nové zbraně, které při masovém nasazení budí respekt. Postupně jsou VUVU žoldnéři povoláváni zpět k přezbrojení a přeškolení. Díky jejich popularitě v zahraničí se univerzitě dostává možnost otestovat nové postupy ve všemožných podmínkách a na všech známých bojištích naráz.

91. RV                   Vévoda nechává přezbrojit flotilu – nové zbraně se osvědčují i ve velkých rážích a vévoda nechává ze státní kasy přezbrojit i flotilu Ostrovního knížectví. Efektivita flotily se zvýšila a do státní kasy se dostává ještě většího přísunu peněz, než kdy dříve. Díky prudkému rozvoji a rozsáhlé komunikaci s množstvím kultur se stává Vévodství i módním centrem. Různorodost uniforem mezi vojáky je značná. Výnos o sjednocení uniforem, který byl téhož roku vydán, se stal tak nepopulárním nařízením, že došlo i na demonstrace. Vévoda výnos obratem stáhl.

103. RV                Úmrtí vévody Matyáše – vévodou je jmenován poslední člen rodiny Matyášův syn Vladimír. Mezi lidem ovšem není příliš oblíben pro své tendence zanedbávat povinnosti. Téhož roku si bere za ženu oblíbenou dceru knížete z Protilesí Lubomíru. Vliv vévodkyně sílí a vévoda se stahuje do pozadí a zabývá se více uměním. Mezi lidmi se rychle rozšířilo pojmenování „básničkář“.

107. RV                Vévoda Vladimír umírá – těhotná vévodkyně Lubomíra přesvědčí radu, aby počkala se jmenováním nového vévody, než se narodí vévodův syn. Rada po několikadenních debatách nakonec odhlasuje s podmínkou, že do doby, než bude zvolen nový vévoda, bude zemi spravovat Regent. Regentem byl zvolen Rastislav z Protilesí, bratranec vévodkyně a kníže Protilesí, který byl znám svou antipatií k sestřence.

108. RV                Začátek války o dědictví – mladá vévodkyně Lubomíra porodila syna Otakara, který získal dědičná práva. Část rady pod vlivem Rastislava z Protilesí odmítla tohoto dědice a prohlásila za Vévodu Rastislava z Protilesí. První potyčky mezi žoldnéři na území Vévodství, jednotlivé oddíly se začínají přidávat na tu, či onu stranu. K rozlišení příslušnosti se zavádí barevné šerpy. VUVU žoldnéři jsou povoláváni zpět do Vévodství. Vévodská Univerzita Válečných Umění ztrácí polovinu lektorů a její funkce je proto pozastavena. Vévodkyně jménem syna Otakara povolává do zbraně všechny muže věrné pokrevní linii Vladimíra Nelítostného. Ze dne na den se jednoznačně rozdělí Vévodství na dva tábory. Na jedné straně je Jižní knížectví, Ostrovní knížectví a Údolní knížectví. Na druhé je Protilesí a Čtyř-řečí. Do čela jednotek vévody Otakara je jmenován Rektor VUVU univerzity místo-kníže maršál Peregrin a sokem se stává jeho nejúspěšnější žák generál Lipský. Do Údolního knížectví jsou vyslány první pluky obou stran, aby zabezpečili navracející se jednotky z Guttlandské říše a Ugrianského království. V čele vojska Protilesí stojí mladý a zkušený generál Samuel, který si zabezpečil postup Zemskou branou. Velitel Jižního knížectví vice-maršál Floid hledal cestu mezi Velkým močálem a vrchovinou u Zemské brány. Při přechodu vrchoviny uklouzl na rozbahněné cestě a spadl ze srázu. Od té chvíle armádu Jižního knížectví vede generál Loktar. Generálové jsou blízcí přátelé a prosluli obranou Guttlandské hraniční pevnosti Regen.

Váš názor

Datum posledních novinek

Březen 2020
Po Út St Čt So Ne
« Úno    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031